Figuarts ZERO - Kizuna Relation - Naruto Shippuden - Naruto Uzumaki

Vendor: Bandai
Item Name: Bandai - Figuarts ZERO - Kizuna Relation - Naruto Shippuden - Naruto UzumakiSuggested Retail Price: ₱3500

Available

₱3,500.00
Item Name: Bandai - Figuarts ZERO - Kizuna Relation - Naruto Shippuden - Naruto Uzumaki
Suggested Retail Price: ₱3500

Scroll To Top